در سال زراعی 96-95 حدود 17 تن انواع بذور پرورشی ارقام مختلف گندم و جو در ایستگاه تحقیقات مرکزی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد تولید و هم اکنون بوجاری وآماده ی تحویل به شرکتهای تولید کننده بذور مادری می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد به نقل از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی یزد، آقای دکتر طباطبایی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی یزد و مجری طرح تولید بذور پرورشی با اعلام این خبر افزود:

ارقام گندم شامل نارین، سیستان، سیروان وافق می باشد و ارقام جو شامل نصرت، خاتم، مهر و یوسف از این مقدار بذور 10 تن انواع گندم و 7 تن انواع جو می باشد.

بیشتر ارقام گندم و جو تولیدی مناسب شرایط آب و خاک شور در اقلیم معتدل کشور می باشند، که علاوه بر تامین نیاز بذری استان برای سایر مناطق کشور نیز توزیع می گردد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد