مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: با پایان کار برداشت محصول انگور از 260هکتار تاکستان های این شهرستان در سال زراعی جاری، سه هزار و 500 تن محصول برداشت شد که این عدد نسبت به سال قبل 10درصد افزایش دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مهدی غیب الهی در گفت و گو با خبرنگار ۱۵ دی با بیان اینکه تاکستان نسبت به دیگر درختان میوه کم آبخواه تر است، اظهار کرد: علت افزایش تولید، افزایش سطح زیرکشت باغ های بارور انگور است .
وی متوسط تولید محصول در هر هکتار را ۱۲تن ذکر کرد و یادآور شدکه این عدد در بعضی باغ ها تا ۱۵تن در واحد سطح می رسد که محصول تولیدی علاوه بر مصرف در منطقه به بازار مصرف شهرهای مجاور ارسال می شود.
به گفته غیب الهی بیشترین سطح زیرکشت تاکستان های این شهرستان در منطقه فراغه قرار دارد و ارقام تولیدی را ریش بابا، مثقالی، عسکری و شاهانی ذکر کرد.
این مسئول تصریح کرد: باتوجه به بحران کم آبی و افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و تداوم معضل پدیده خشکسالی به کشاورزان توصیه می شود برای استفاده بیشتر و بهره وری از آب موجود در تاکستانها از روش آبیاری نوین استفاده کنند.
رئیس جهاد کشاورزی ابرکوه اظهار کرد: ۱۵هزار هکتار از زمین های ابرکوه به کشت محصول کشاورزی اختصاص دارد و سالانه بیش از۱۹۰هزارتن محصول برداشت می شود و این شهرستان یکی از مناطق عمده کشاورزی استان یزد است.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد