مدیر جهادکشاورزی ابرکوه از آغاز برداشت محصول پسته در این شهرستان خبر داد و افزود: امسال تولید این محصول در شهرستان نسبت به سال قبل20 درصد کاهش دارد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مهدی غیب الهی مدیر جهادکشاورزی ابرکوه در گفت وگو با خبرنگار ۱۵ دی علت کاهش تولید را سرمازدگی و گرمازدگی در اثر خشکسالی ذکر کرد و با بیان اینکه معضل خشکسالی باعث شده است در بعضی از باغات تولید پسته به صفر برسد افزود: بیش از سه هزار و۷۷۰ هکتار از باغ های این شهرستان به کشت پسته اختصاص دارد که از این میزان سه هزار و ۱۰۰هکتار آن بارور است .
این مسوول ادامه داد: به طور متوسط در هر هکتار بیش از یکهزار کیلو پسته خشک و در مجموع بیش از سه هزار تن پسته از باغ های این شهرستان برداشت می شود.
مدیرجهادکشاورزی ابرکوه اضافه کرد: با توجه به کم آبخواه بودن این محصول زمینه افزایش سطح زیر کشت پسته در ابرکوه فراهم است و هرساله از میزان محصولات پرآبخواه کاسته و به باغات پسته افزوده می شود.
وی بیان کرد: باتوجه به کم آبخواه بودن و ارزش افزوده این محصول و بحرانی بودن آب در شهرستان کشت پسته درحال توسعه است.
غیب الهی اضافه کرد: ارقامی که در این شهرستان تولید می شود از نوع کله قوچی ، اکبری ، فندقی ، احمد آقائی است و محصول پسته در ۱۲ ترمینال فرآوری می شود.
مدیرجهاد کشاورزی ابرکوه تاکید کرد: بیش از یکهزار و ۷۰۰ خانوارکشاورز در بخش های بهمن و بخش مرکزی ابرکوه در زمینه تولید این محصول فعالیت دارند.
وی افزود: ۱۵هزار هکتار اراضی شهرستان ابرکوه به کاشت محصولات کشاورزی اختصاص دارد .

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد