برگزاری نشست خبری جهاد کشاورزی شهرستان میبد در خصوص تولید شیر از طریق دامداری های سنتی

مهندس صدر پور کوثری مدیریت جهاد کشاورزی میبد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درزمینه اقتصاد مقاومتی و لزوم مشارکت مردم در جهت سرو سامان دادن به اقتصاد خرد ، بیان کرد : یکسری تعهداتی را در ارتباط با بحث اقتصاد مقاومتی و عموما در عرصه اقتصاد خرد و روستایی در ساماندهی تولید و اشتغال و در به کار گیری تکنولوژی های نوینی که در دنیای امروز وجود دارد در بهره وری از منابع موجود ، در حوزه های گوناگون داشتیم که تا به حال صورت گرقته و یا در حال انجام است .
وی افزود : در حوزه دامپروری و در زمینه دام سنگین توسعه ای که مد نظر جهاد کشاورزی است ، در جهت توسعه تولید شیر و گوشت همزمان می باشد که در این ارتباط نزاد سمینتال معرفی شد که توسعه داده شود و کلاسهای آموزشی جهت دو رگ گیری این نژاد با انجام تلقیح های مصنوعی برگزار شده است تا در عین تولید شیر ، تولید گوشت را هم به گونه ای مناسب در کنار آن داشته باشیم که در صورت برخورد به مشکلی در زمینه تولید شیر ، از نظر تولید گوشت دامداران کمتر دچار ضرر شوند.
پور کوثری در ادامه عنوان نمود : در حوزه پرورش دام سبک ، ارتقا سطح تولید شیر دام سبک بیشترین اهمیت را دارد و در این ارتباط منطقه ندوشن در زمینه تولید شیر و لبنیات صاحب برندی است که تاکید بر حفظ آن شد ، با توجه به خشکسالی هایی که در چند سال اخیر در آن منطقه وجود داشت و به دنبال آن مشکلاتی  در زمینه تولید شیر و لبنیات به وجود آمده بود و به همین دلیل فرایندی در سطح شهرستان و به خصوص در منطقه ندوشن در زمینه اصلاح نژاد در یکسال گذشته شروع نمودیم که بر این اساس سال گذشته ۱۰۰ راس نر بز سانن را خریداری نموده ، در اختیار دامداران برای دو رگ گیری با هدف توسعه شیر قرار دادیم .
مدیریت جهاد کشاورزی میبد با اشاره به هدف گیری نقطه بنابینی در تولید شیر با میران ۱۰۰۰ لیتر و ۲۰۰ لیتری که در حال حاضر در شهرستان صورت می گیرد ، گفت : ارتقا تولید شیر به میزان ۵۰۰ لیتر شیر را هدف قرار داده و با توجه به اعتبارات کمی که وجود دارد دو رگ گیری دام را آغاز نموده و با هماهنگی که با فرمانداری صورت گرفت ، امسال نیز ۳۰ راس نر بز آلپاین خریداری شده و در اختیار دامداران منطقه ندوشن قرار گرفت و در چند روز آینده هم ۲۵ راس نر بز آلپاین و سانن دیگر با توجه به هدف دورگ گیری و ارتقا سطح تولید شیر بین دامداران توزیع خواند شد.
وی همچنین راه اندازی ایستگاه های خالص دام های پربازده را هم از دیگر برنامه هایی ذکر نمود که جهاد کشاورزی شهرستان میبد درصدد انجام آن است و در ادامه از ایستگاه های موجود یاد نمود ، نظیر ایستگاهی که در منطقه رکن آباد به صورت پایلوت وجود دارد و همچنین ایستگاههایی در مرور و اشنیز که ایستگاه پرورش خالص بز سانن است .
پور کوثری عمده برنامه های جهاد کشاورزی در مبحث اقتصاد مقاومتی را تولید شیر از طریق دامداریهای سنتی عنوان نمود.
گفتنی است از دیگر موضوعات نشست مبحث مرغداری ، زنبور داری ، گیاهان دارویی ، مبارزه با مگس مدیترانه ای و ارائه توضیحاتی در خصوص کلاسهای آموزشی ، همایشها و سمینهارهای برگزار شده از طرف جهاد کشاورزی بود که در پستهای جداگانه ای نشر داده خواهد شد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد