مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه گفت : کشاورزان در عملیات سمپاشی مستمر درکشتزارهای گندم علیه آفت سن دقت و نظارت کامل داشته باشند که بانظارت کامل دراجرای این طرح ، کیفیت ووزن محصول گندم را برای تولید نان افزایش خواهد یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مهدی غیب الهی درحاشیه بازدید از نحوه اجرای سمپاشی علیه آفت سن گندم به خبرنگار ایرنا افزود: نظارت کامل برمبارزه با آفت سن گندم تاثیر بسزائی در میزان عملکرد از نظر کیفیت و کمیت محصول گندم دارد.
وی با اشاره به اینکه ابرکوه دومین کانون سن گندم کشور است اظهارکرد: عملیات مبارزه با آفت سن گندم از فروردین امسال آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این مسئول بابیان اینکه ۲هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی آلوده به سن گندم مبارزه می شود اضافه کرد: به دلیل تغییر دمای هوا و شرایط آب و هوایی امسال مزارع گندم این شهرستان کمتر به سن آلوده است .
سه هزار هکتار مزارع شهرستان ابرکوه درسال زراعی ۹۶/۹۷به صورت مکانیزه به کاشت گندم اختصاص دارد و پیش بینی می شود به طور متوسط درهرهکتار سه هزار و ۷۰۰ کیلوگرم گندم از اراضی این شهرستان تولید شود.
در سال زراعی ۹۶- ۹۷ به دلیل تبعات خشکسالی ، افت سطح آب های زیر زمینی ، تداوم خشکسالی و کاهش نزولات جوی ۱۰درصد محصول زراعی شهرستان ابرکوه کاهش یافته است.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد