مهدی جوادی پویا رئیس گروه سن غلات کشور به همراه محمد حسین دهقانی کارشناس حفظ نباتات استان از مزارع گندم دهستان تیجرد و بخش بهمن شهرستان ابرکوه بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه، در روز سه شنبه مورخ 97/3/8بازدیدی از مزارع گندم شهرستان ابرکوه توسط مهدی جوادی پویا به همراه محمد حسین دهقانی کارشناس حفظ نباتات، مهدی غیب اللهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه، روسای مراکز و کارشناسان پهنه صورت گرفت و وضعیت پوره سن در مزارع مختلف مورد بررسی و پایش قرار گرفت. همچنین در این راستا نیز جلسه ای با حضور تمامی کارشناسان پهنه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه برگزار گردید و جوادی پویا در مورد اهمیت گندم و آفت سن، نحوه تورزنی در زمان پوره سن، مسائل و مشکلات سموم مورد استفاده بر علیه این آفت، تشخیص سن زدگی و همکاری لازم کارشناسان جهاد کشاورزی با سازمان غله و همچنین عوامل کنترل بیولوژیک در مزرعه نکات مهم و اساس را عنوان کردند.    

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد