اولین کارگروه خشکسالی سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی استان یزد با حضور دستگاه های مرتبط در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان یزد بر گزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، با حضور دستگاه های مختلف اجرایی استان و با هدف بررسی وضعیت خشکسالی و سرمازدگی در بخش های مختلف دامپروری – تولیدات گیاهی و باغبانی استان یزد نخستین کارگروه خشکسالی ،سرمازدگی و مخاطرات بخش تشکیل شد و طی آن متولیان امر میزان و نوع خسارت در بخش های مربوطه را مطرح نمودند.

 بر پابه این گزارش در بخش دام های مرتعی ،نادر سلیم معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اثرات خشکسالی را در کاهش دام های مرتعی از یک میلیون و دویست هزار راس به 800 هزار راس گوشزد نمود و خواستار تامین اعتبارات لازم جهت جلوگیری از ضرر دامداران در این زمینه شد.

در ادامه محمد علی حاتمی زاده مدیر زراعت سازمان با اشاره به برنامه 5ساله استان در جهت اصلاح الگوی کشت و جایگزنی محصولات کم آبخواه به جای محصولاتی همچون گندوم ،جو،و محصولات سبزی و صیفی فضای باز از کاهش آب ذر اختیار بخش کشاورزی از 975 میلیون متر مکعب به 545 میلیون متر مکعب طی این برنامه خبر داد و میزان خسارت وارده خشکسالی به بخش زراعت استان را بالغ بر 35 میلیارد تومان براورد نمود .

در این جلسه همچنین یدا... جواد پور مدیر باغبانی سازمان خسارت وارده سرمازدگی به باغات استان را 619 میلیارد ریال دانست و اقدامات دستگاه های مرتبط در راستای کاهش این خسارت به ویژه در  اسفند ماه سال گذشته و فروردین سال جاری را تشریح نمود که منجر به نتایج خوبی در این زمینه گردیده است.

همچنین در این کارگروه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد نقش بیمه محصولات کشاورزی را در کاهش خسارت کشاورزان تعین کننده دانست و بر لزوم هماهنگی و همکاری همه دستگاه های اجرایی در راستای کاهش اثرات ناشی از خشکسالی  ، سرمازدگی و... تاکید نمود.

سید جمال سجادی پور با اشاره به  برنامه کشوری جهت اصلاح الگوی کشت با توجه به روند کاهش 44 درصدی آب مصرفی بخش کشاورزی از برنامه سازمان در راستای ترویج و اجرای  کشتهای متراکم گلخانه ای ،گیاهان دارویی ،زیتون ،پسته و سایر محصولات کم آبخواه خبر داد.  

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد