تا کنون بالغ بر 24000 هکتار از اراضی استان تحت پوشش سامانه های نوین آبیاری قرار گرفته است و در حال حاضر برای آبیاری های تحت فشار (قطره ای ، تیپ و ... ) مبلغ 100 میلیون ریال و برای آبیاری های کم فشار 45 میلیون ریال کمک بلاعوض در اختیار کشاورز به عنوان مشوق اجرای طرح های آبیاری های نوین قرار می‌گیرد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی این سازمان اعلام کرد با ابلاغ برنامه مدیریت شرایط حاد و بحرانی خشکسالی و کمبود آب در بخش کشاورزی توسط سازمان راندمان آبیاری در بخش کشاورزی استان از 35 درصد به  حدود 44 درصد رسیده و مصرف آب کشاورزی از 1.5 میلیارد متر مکعب در سال 1385 به 918 میلیون متر مکعب در حال حاضر رسیده است و در طی یک برنامه 5 سال تا پایان سال 1400 باید به 560 میلیون متر مکعب برسد.

 سید علی اصغر مصطفوی با بیان اینکه میزان مصرف آب استان در بخش کشاوری 82 درصد هست گفت منابع تامين آب كشاورزي استان يزد شامل 2630 رشته قنات با میزان آبدهی 160 میلیون مترمکعب ، 2284 حلقه با آبدهی 728  میلیون متر مکعب و 387 دهنه چشمه با میزان تخلیه 30 میلیون متر مکعب در سال می باشد که 75 درصد منابع آب در اختیار بخش دارای EC  3000 - 16000  میکر وموس بر سانتی­متر می باشد که بیانگر کیفیت نامناسب آب در این بخش است.

 مصطفوی با بیان اینکه رسالت اصلی این مدیریت بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی است گفت از 116 هزار هکتار اراضی کشاورزی استان حدود 80درصد واجد شرایط انجام آبیاری های نوین هستند که بالغ بر 20 درصد از  این اراضی تحت پوشش آبیاری های نوین می‌باشد .

  وی گفت سازمان جهادکشاورزی با دادن مشوق هایی همچون پرداخت اعتبارات بلاعوض و تسهیلات بانکی ، برگزاری کارگاه آموزشی و ترویجی، توسعه گلخانه‌ها، کاهش سطح سبزی و صیفی، عملیات تسطیح، احداث استخر های تنظیمی آب کشاورزی، انتقال آب با لوله و پوشش کانال های خاکی ، کشت نشایی محصولات کشاورزی توسعه کشت گیاهان کم آبخواه و گیاهان دارویی و .... سعی در تشویق کشاورزان و ایجاد فرهنگ مصرف بهینه آب دارد

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی  سازمان جهادکشاورزی استان ، شهرستان های خاتم ، تفت و ابرکوه را دارای بیشترین سهمیه اجرای سیستم های نوین آبیاری اعلام کرد و گفت افزایش قیمت لوازم ، نوسانات سالیانه اعتبارات ، پایین بودن توان مالی متقاضیان برای پرداخت خودیاری و خرده مالکی کشاورزی از عمده چالش ها و مشکلات بخش کشاورزی در توسعه اجرای سیستم های آبیاری های نوین در استان است.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد