پروژه انتخاب ژنومی شتر تک کوهانه در گله های مردمی با همکاری معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت ایستگاه تحقیقات شتر بافق دراستان یزد آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عباس تیموری مدیر امور دام این سازمان با بر شمردن :شناسایی مارکر ژنتیکی SNP  ، انجام مطالعات پویش کل ژنومی و انتخاب ژنومی حاشی نر براساس وزن و ابعاد بدن در سن از شیرگیری به عنوان اهداف این پروژه گفت:داده های تولید شده در این طرح می تواند مبنایی برای تولید یک پنل SNP مناسب برای انتخاب ژنومی شتر تک کوهانه باشد.

وی افزود: این پروژه با همکاری مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور و معاونت بهبود تولید دامی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و همچنین مشارکت موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اجرا می شود، که تشکیل پایه ژنتیکی و هسته اولیه جمعیت مرجع شتر تک کوهانه از نتایج اصلی این پروژه خواهد بود.

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد