مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: 10درصد سطح زیرکشت محصول زراعی این شهرستان به دلیل کاهش بارندگی و تداوم 2دهه پدیده خشکسالی کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد به نقل از ایرنا، 35 درصد اشتغال ابرکوه وابسته به فعالیت های دامداری و دامپروری است که هفت هزار و 500 خانوار از این طریق امرار معاش می کنند.
سطح زیرکشت اراضی باغی و زراعی شهرستان 14هزار هکتار است که نیمی از آن به محصول زراعی اختصاص دارد.
مهدی غیب الهی در حاشیه آغاز برداشت گندم به ایرنا افزود: برداشت محصول به صورت مکانیزه در سه هزار هکتار از اراضی این شهرستان آغاز شده است.
وی با بیان اینکه برداشت محصول تا اواخر تیر ماه 97 ادامه دارد، افزود: متوسط عملکرد در هر هکتار چهار تن است.
غیب الهی یادآور شد: کشاورزان برداشت را با 12دستگاه کمباین و 20 دستگاه دروگر برداشت می کنند و 10 گروه کار نظارت بر برداشت را به صورت مستمر انجام می دهند.
این مسئول اضافه کرد: چهار مرکز خرید به صورت تضمینی محصول مازاد بر مصرف کشاورزان را از قرار هر کیلوگرم 13هزار ریال خریداری می کند.
مرکز شهرستان 53 هزار نفری ابرکوه در140کیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد