با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،سازمان ملی استاندارد،سازمان محیط زیست و برنامه ملی تولی محصولات کشاورزی گواهی شده (ارگانیک)تدوین گردیده و به زودی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذایی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه کارگروه محیط زیست وسلامت غذایی استان یزد که در محل سالن جلسات این سازمان برگزار گردید ضمن بیان این مطلب افزود: بر اساس مصوبه شوارای عالی سلامت کشور مبنی بر ارتقا سلامت محصولات کشاورزی ،این وزارتخانه با همکاری و مشارکت سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع دستورالعمل تولید و ساماندهی محصولات سالم و ارگانیک کشاورزی را تدوین نموده و به زودی این برنامه ملی جهت اجرا به استان ها ابلاغ می شود.

 سعادت با اشاره به اینکه در این طرح با استفاده از ظرفیت اتحادیه ها ،هلدینگ ها، صندوق های بخش کشاورزی و با تكيه به برند سازی محصولات کشاورزی به دنبال تولید وترویج محصولات گواهی شده هستیم؛ استفاده از پتانسیل نهاد های مردمی، بخش خصوصی،اتحادیه های تعاون روستایی و بخش صنعت جهت اجرایی شدن این طرح ملی را مهم برشمرد.

بر پایه این گزارش در جلسه کارگروه محیط زیست وسلامت غذای استان، کارشناسان با بیان اینکه همه ساله هزینه هایی سر سام آوری در جهت درمان وکاهش آسیب های ناشی از بیماری های خاص مانند سرطان و غیره به جامعه تحمیل می شود لزوم آگاه سازی مردم برای مصرف محصولات سالم و گواهی شده از طریق رسانه های عمومی وکلیه دستگاه ها را مورد تاکید قرار دادند.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد